Orientering

Orientering går ut på at man skal finne poster som skjuler seg i terrenget. Postene er markert med flagg, og de er også avmerket på kartet utøveren får utdelt før start. Orientering foregår oftest ute i skogen, men det arrangeres også orienteringsløp midt i byen. Sporten passer både for unge og gamle. Alt man trenger, er kunnskap om bruk av kart og kompass, for dette er hjelpemidlene man får utdelt for å finne postene. Man får også en postbeskrivelse, for avmerkingen på kartet er ikke alltid nok til at man finner en post som er skjult i terrenget.

Orientering kan bedrives både som hobby og som sport, og man kan begynne å konkurrere i ung alder. Orientering brukes også til å få folk ut i naturen. Det kan settes opp poster for turorientering. Turorientering handler ikke å om finne postene raskest mulig. Målet er at man skal komme seg opp på et fjell, eller til et annet kjent sted. Pre-o er en annen konkurranseform der man ikke konkurrerer på tid. Løypene som brukes i pre-o er tilpasset alle, uansett funksjonsnivå. Man skal fullføre løypa på idealtid, og løse orienteringsoppgaver på veien. Hovedmålet er å få folk i aktivitet. Det arrangeres også skiorientering, sykkelorientering og bilorientering.

admin